niedziela, 1 listopada 2009

Katechezy dla dorosłych.

Począwszy od 8 listopada, w każdą II niedzielę miesiąca, po zakończeniu mszy świętej ks. Mirosław Mikulski prowadził będzie w salce w przykościelnym budynku parafialnym katechezy dla dorosłych.
Czynione są starania, by na ten czas zapewnić uczestniczącym w katechezach małżeństwom możliwość pozostawiania pod opieką dzieci.
Serdecznie zapraszamy.

kalendarz